English
Advokat firma forside
 
Til forsiden
Her er du:
Sitemap
Printvenlig side

Erstatning, personskade og forsikring

Tvist med forsikringsselskabet - kend dine rettigheder

Har du været udsat for en skade på din person eller dine ting, og er du i tvivl om eller ikke tilfreds med forsikringsselskabet håndtering af sagen eller tilbud om erstatning kan det ofte være en god ide at kontakte en advokat med speciale indenfor forsikring.

En skade kan være starten på en svær tid både menneskeligt og økonomisk, og det er derfor vigtigt, at du får god juridisk rådgivning og opbakning igennem hele forløbet. Det er af afgørende betydning, at du kender din fulde retsstilling og træffer de rigtige valg og beslutninger så du er sikker på at få den erstatning du har ret til og krav på. Det gælder særligt følgende typer af skader.

Personskade

Du er blevet ramt af en alvorlig eller kritisk sygdom eller du har været udsat for en alvorlig ulykke i trafikken eller på din arbejdsplads med det resultat, at du har problemer med dit helbred og ikke kan passe dit arbejde. Du kan også været blevet uarbejdsdygtig i en kortere eller længere periode eller har fået men af skaden. Du har måske også fået piskesmæld.

Skaden er anmeldt under din livsforsikring eller ulykkesforsikring eller til modpartens ansvarsforsikringsselskab, men forsikringsselskabet er lang tid om at behandle sagen eller at nå frem til en afgørelse eller tilbyder en for lav erstatning.

Tingskade

Du har haft en skade på dit hus, indbo eller din bil, men du kan ikke opfylde forsikringsselskabets krav om dokumentation til årsagen for eller størrelsen af skaden med det resultat, at forsikringsselskabet afviser skaden eller tilbyder en for lav erstatning.

Skaden er anmeldt under din husforsikring, ejerskifteforsikring, indboforsikring eller erhvervsforsikring.

Klage over forsikringsselskabet

Hvis du ikke er tilfreds med forsikringsselskabets behandling eller afgørelse af sagen kan du klage til chefen for den afdeling i forsikringsselskabet, som har behandlet sagen og derefter til den klageansvarlige i forsikringsselskabet.

Er du stadig utilfreds med forsikringsselskabets behandling eller afgørelse af sagen, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, men kun hvis sagen vedrører en af dine forsikringer i  selskabet. Hvis du er utilfreds med afgørelsen fra Ankenævnet kan du indbringe sagen for en domstol. Også selvom den er behandlet i Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet kan ikke behandle en klage over en afgørelse fra en modparts forsikringsselskab eller erhvervsforhold. Her kan du kun klage til den klageansvarlige eller indbringe sagen for en domstol.

Hvornår skal du bruge advokat til forsikringssag?

Det er ofte en god idé at tage kontakt til en advokat med speciale i forsikringssager, erstatningssager og personskader, som kan vurdere om sagen er korrekt behandlet og du har fået tilbudt den erstatning du har krav på, også selvom du selv skal betale for advokaten. Det kan være en nødvendig udgift for at sikre dig at du får den erstatning, som du har krav på og det giver dig tryghed i i sagens behandling.

Advokaten rådgiver dig, om du bør acceptere eller afvise forsikringsselskabets erstatningstilbud eller klage til Ankenævnet for Forsikring. Mange skadelidte får desværre en alt for lille erstatning, netop fordi de ikke har haft advokatbistand. Det er vores erfaring, at sagerne kan afsluttes hurtigere og med et bedre resultat, jo tidligere sagen overgår til advokat.

Du skal være særligt opmærksom på, at det kan være svært at genoptage en erstatningssag, der er blevet afsluttet, også selv om du ikke har fået den rigtige erstatning i første omgang. Derfor anbefaler vi, at du får forsikringsselskabets erstatningstilbud vurderet af en advokat med speciale i forsikringsret og erstatningsret, inden du accepterer tilbuddet fra forsikringsselskabet.

Betaling af udgifter til advokaten og retshjælp

Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale advokatomkostningerne. Kun hvis sagen ender i en retssag har du mulighed for at få dækning under en retshjælpsforsikring eller søge fri proces. Du kan ikke få dækning for dine udgifter til advokat opstået før retssagen og før sagen har været behandlet af Ankenævnet for Forsikring. Til de fleste privatforsikringer er der knyttet en retshjælpsforsikring.

Retshjælpsdækning eller fri proces kræver, at der foreligger en tvist, og at du har et rimeligt grundlag for at indbringe sagen for de civilretlige domstole. Dernæst er det en betingelse, at du har søgt rådgivning hos en advokat, og at advokaten har påtaget sig sagen. Det er advokaten, der skal ansøge om retshjælpsdækning.

Udgifter til advokat ved personskader med ansvarlig modpart

Bliver din personskade dækket af en ansvarlig modparts ansvarsforsikring, kan du i visse situationer få dækket rimelige omkostninger til advokathjælp via denne forsikring. Dette gælder dog ikke i mindre personskadesager, hvor erstatningsopgørelsen er relativt ukompliceret, men kun ved større og alvorlige personskadesager, fx hvis du mister en del af erhvervsevnen og/eller får varigt mén.

I personskadesager kan det give dig tryghed, at en advokat bistår dig med at opgøre dit personskadekrav.

Advokat forsikringspakke - Fast pris kr. 5.000 inkl. moms

Advokathuset Bredgade tilbyder advokatpakke til privat kunder ved forsikringsskade, personskade eller erstatningssag til en fast pris på kr. 5.000 inkl. moms. Pakken omfatter gennemgang af sagen og møde med kunden. På mødet får du et overblik over din situation.

Advokathuset Bredgade har erfaring med rådgivning inden for erstatnings-, personskade og forsikringssager.

Kontakt advokat Claus C. Hansen, tlf. 31 18 66 22 der er specialist i forsikringer. Han har tidligere i mange år arbejdet i forsikringsbranchen i landets største forsikringsselskab som chefjurist og chef for klageafdelingen. Han har derfor et stort kendskab til forsikringssager, herunder forsikringernes muligheder og faldgruber, som kan være svære at gennemskue.
 

Særligt om ejerskifteforsikring og tilstandsrapporter

Ejerskifteforsikring og tilstandsrapporter. Læs mere..

Tal med forsikringsadvokat nu!
Har du brug for hjælp i forbindelse med erstatning eller forsikring? Du får svar fra én af vores specialister hurtigst muligt.
Claus Hansen
Advokat Claus C. Hansen
Speciale i forsikringsret
Direkte Telefon 31 18 66 22
cch@advokathusetbredgade.dk

Arbejdsområder

Cookie politik
Denne hjemmeside
anvender cookies. Disse
bruges til trafikmåling og
besøgsstatistik.

Hvis du klikker videre på hjemmesiden,
accepterer du samtidig
vores brug af cookies.
Sidst ændret: 27-01-2017
Advokathuset Bredgade -  Bredgade 56  -  1260 København K  -  Tlf. +45 31 32 33 00  -  Fax +45 31 73 25 84  -  kontakt@advokathusetbredgade.dk